Minirenseanlegg

Biovac® renseanlegg er en miljøvennlig løsning for rensing av avløpsvann fra hus og hytter. Teknologien som brukes er basert på en naturlig, biologisk renseprosess.

Prosessen i Biovac avløpsrenseanlegg skjer ved hjelp av velkjent SBR-teknologi etter “aktivt slam”-metoden. I avløpsvannet finnes det naturlige bakterier og mikroorganismer som benyttes i renseprosessen. Ved kontrollert tilførsel av oksygen oppnår vi en naturlig biologisk prosess som bryter ned forurensingen i vannet. I renseprosessen blir det tilsatt en mindre mengde kjemikalier for å fjerne rest-fosfor, før det rensede avløpsvannet slippes ut.

Vi deler Biovac® renseanlegg i to hovedkategorier: minirenseanlegg (5 - 35 pe) og større avløpsrenseanlegg (45 - 5000 pe). 1 boenhet = 5pe, 2 boenheter = 10pe, osv.

Vår samarbeidsparter innen minirenseanlegg er Goodtech.